За рівнем людського розвитку Україна перебуває нижче середнього рівня Європи та Центральної Азії і цей показник за 10 років не покращився.

Про це йдеться у звіті Всесвітнього банку.

Українська молодь не має можливостей для того, щоб вирости продуктивними дорослими. Дитина, що тільки-но народилася, в нашій країні може отримати тільки досягнення у 63% продуктивності дорослої людини з достатнім рівнем освіти. 

У Всесвітньому банку зазначають, що цей показник вищий серед країн з подібним рівнем економічного зростання, але водночас він нижче за показники Європи та Центральної Азії. 

Щоб вирішити цю проблему, потрібні досить великі інвестиції в освіту, охорону здоров’я та соціальний захист населення. Так, наприклад, у Польщі дитина може розраховувати на досягнення 75% продуктивності, а в Таджикистані — 50%. 

Що таке Індекс людського розвитку?

Це показник для оцінювання людського розвитку в різних країнах світу. Для його формування беруть до уваги такі критерії: а) довготривале та здорове життя, б) доступ до знань; в) гідний рівень життя.

Здорове життя вимірюється середньою тривалістю життя в країні, освіта — кількістю витрачених на навчання років людьми до 25 років. А рівень життя вираховується валовим національним доходом на душу населення в доларах. 

Яке місце України було в ІЛР?

У 1990 році Україна мала значення Індексу 0,705, а у 2018 показник зріс до 0,750. Однак, це все ж таки нижче за середній рівень країн Європи та Центральної Азії. За 29 років незалежності тривалість життя в Україні збільшилася на 2,3 року, а середня кількість років навчання зросла на 2,6 року. 

Поділитись: