Наглядова рада Національної суспільної телерадіокомпанії України опублікувала протокол засідання, на якому звільнила Зураба Аласанію з посади голови правління.

Згідно з документом, на засіданні були присутні 14 членів Наглядової ради, двоє — відсутні.

Питання про дострокове припинення контаркту з Аласанією було шостим в порядку денному.

Публікуємо повний текст цієї частини протоколу:

В’ячеслав Козак запропонував проект рішення «Про дострокове припинення контракту з Головою правління ПАТ «НСТУ» Аласанією З.Г.»: «Наглядова рада ухвалює достроково припинити контракт з Головою правління ПАТ «НСТУ» Аласанією З.Г. з підстав, передбачених пунктом 7.5.2 зазначеного контракту, а саме: «Вчинення Головою правління дій, несумісних з місією, метою, принципами та завданнями Телерадіокомпанії, зазначеними в Статуті». До таких дій Наглядова рада відносить наступне:

 1. В обхід Статуту ПАТ «НСТУ», відповідно до якого «Виконавчим органом Телерадіокомпанії є правління (ст. 56), Аласанія З.Г. делегував ключові виконавчі функції так званому директорату (виконавчому директору, його заступникам і директорам департаментів), фактично створивши паралельну до правління виконавчу структуру на чолі з виконавчим директором, який фактично перетворився на другу людину в компанії (з обсягом повноважень більше, ніж у членів правління). За 15 місяців (з липня 2017 р. до жовтня 2018 р.) на оплату діяльності дублюючих органів було витрачено понад 8 млн грн.
 2. Під керівництвом Аласанії З.Г. компанія веде незбалансовану і суперечливу фінансову політику: одночасно оголошує режим жорсткої економії, відправляє деяких працівників у неоплачувані відпустки, при цьому проводить закупівлі, здійснює ремонти, виплачує премії тощо. Преміювання керівного складу (зокрема, членів так званого директорату) здійснюється правлінням непрозоро, без зазначення підстав та будь-яких встановлених правил. Рекомендацію Комітету Наглядової ради з призначень та винагород від 28.08.2018 щодо визначення таких підстав і встановлення правил до цього часу не було виконано.
 3. За рік керування компанією (від моменту призначення на посаду і до проведення незалежного аудиту компанією Ernst&Young) Аласанія З.Г. не спромігся впорядкувати фінансову звітність компанії, внаслідок чого незалежний аудитор відмовився надавати аудиторський висновок щодо фінансової звітності компанії.
 4. Всупереч вимогам статті 5 Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України» та поданій на розгляд Наглядової ради наприкінці 2017 року «Перехідній концепції розвитку національного мовлення ПАТ «НСТУ» (телевізійна складова)», Аласанія З.Г. до даного часу не організував мовлення каналу «UA:Перший», ні як «суспільно-політичного каналу» (відповідно до вимог закону), ні як каналу «інформаційного та суспільно-політичного мовлення з елементами просвітництва (як зазначено у вказаній перехідній концепції). Внаслідок цього канал, зокрема, не висвітлив оперативно або не висвітлив взагалі (крім коротких згадок у новинах) такі важливі події, як національна Хресна хода за єдину помісну церкву 28.07.2018 р. (за участі щонайменше 65 тисяч громадян), засідання Генасамблеї ООН 26.09.18 з вкрай важливих для України питань (включно з виступом Президента України), роботу ІХ Міжнародного економічного форуму «Інновацій. Інвестиції. Харківські ініціативи» (за участю глави держави).
 5. Під керівництвом Аласанії З.Г. компанія упродовж 2018 року впроваджувала хибно зрозумілий принцип «відсторонення від влади», аж до повної деполітизації новин, що прямо суперечить вимозі місії ПАТ «НСТУ» – «Надавати суспільству достовірну та збалансовану інформацію про Україну та світ».

Сергій Таран звернув увагу на те, що висвітлення діяльності будь-яких політиків чи посадових осіб не може бути підставою для оцінки Наглядовою Радою ефективності роботи Суспільного, і запропонував не ставити на розгляд НР аргументацію, що Суспільне когось «достатньо» чи «недостатньо» висвітлило. Це, зокрема, стосується і хресної ходи чи трансляції сесії Генасамблеї ООН.

Вячеслав Козак погодився із застереженням С. Тарана.

Світлана Остапа запропонували спочатку розглянути звіт про роботу ПАТ «НСТУ» за 2018 рік, а тоді вже робити остаточні висновки.

Віктор Таран підтримав пропозицію С. Остапи та запропонував не розглядати це питання без розгляду звіту.

Олександр Павліченко звернув увагу на те, що, відповідно до положень контракту, прийняття рішення про дострокове припинення контракту потребує розгляду на двох засіданнях та передбачає термін для надання пояснень голови правління.

Олексій Панич зазначив, що замість підпункту контракту 7.5.2., на який посилається проект рішення, запропонований В’ячеславом Козаком, і який передбачає окремий термін для надання пояснень голови правління, Наглядова рада могла б розглянути питання дострокового припинення контракту з Зурабом Аласанією відповідно до підпункту 7.4.2.1 контракту, а саме: «Цей контракт припиняється достроково (…) у разі (…) виявленої невідповідності голови правління займаній посаді внаслідок недостатньої кваліфікації». Дострокове припинення контракту за цим підпунктом не передбачає розгляду на двох засіданнях, бо тут не йдеться про однократне порушення, з приводу якого слід вимагати письмове пояснення. На думку Олексія Панича, підстави для посилання на підпункт 7.4.2.1 контракту наявні, бо невідповідність голові правління займаній посаді виявилася вже в процесі його роботи після обрання на посаду принаймні у двох відношеннях.

По-перше, це неспроможність Зураба Аласанії побудувати ефективну систему управління компанією. Цей факт підтверджений щойно ухваленим Наглядовою радою рішенням, відповідно до якого Наглядова рада, спираючись на рекомендації зовнішнього аудиту і організованої Наглядовою радою робочої групи, скасувала структуру управління, запропоновану Зурабом Аласанією в момент його обрання, і ухвалила принципово іншу структуру управління компанією, без дублювання управлінських функцій та принципово іншим підходом до функціоналу членів правління компанії. Структура управління, запропонована і впроваджена Зурабом Аласанією, на практиці виявилася вкрай неефективною та внутрішньо суперечливою, що і виявило його недостатню кваліфікацію як менеджера. Крім того, Зураб Аласанія послідовно саботував організацію роботи контрольних підрозділів компанії: службу внутрішнього аудиту зрештою довелося створювати Наглядовій раді, а функції управління ризиками та комплаєнсу так і не були створені до кінця 2018 року, як це рекомендували аудитори і вимагала Наглядова рада.

По-друге, це неспроможність Зураба Аласанії побудувати прозору систему роботи ПАТ «НСТУ» з донорськими коштами, виділеними ними на розвиток ПАТ «НСТУ». Цей факт підтверджений щойно заслуханими Наглядовою радою результатами вивчення документів Благодійного фонду Підтримки створення та розвитку суспільного телебачення та радіомовлення України.

Олексій Панич зазначив, що ці факти свідчать про проявлену Зурабом Аласанією вже після обрання невідповідність кваліфікаційним вимогам, висунутим Наглядовою радою в процесі проведення конкурсу на посаду голови правління компанії: зокрема, «наявність необхідних знань для ефективного розподілу та використання ресурсів (у тому числі людських, фінансових, матеріальних)», «здатність до організації роботи і контролю», «здатність до управління людськими ресурсами».

Вадим Міський звернув увагу присутніх на те, що члени правління працювали в робочій групі з розробки рішень з питань нової організаційної структури ПАТ «НСТУ», а тому не можна говорити про їхню неспроможність працювати в цьому напрямі.

Олексій Панич відповів, що окремі члени правління проявили спроможність конструктивно співпрацювати в розробці нової організаційної структури, натомість голова правління не проявляв у цьому плані жодної ініціативи, а коли ознайомився з результатом роботи групи, вніс низку додаткових пропозицій, більша частина яких після обговорення була відкинута і не увійшла до остаточної версії організаційної структури, ухваленої Наглядовою радою.

В’ячеслав Козак заявив, що відмовляється від посилання на пункт 7.5.2. контракту і підтримує посилання на підпункт 7.4.2.1 та запропонував поставити на голосування проект рішення, запропонований О. Паничем з урахуванням обґрунтувань, викладених в проекті В. Козака та доповнень і застережень, висловлених у ході обговорення.

Зураб Аласанія повідомив, що не згоден з зауваженнями до його роботи, і запитав, чи справді члени Наглядової ради вважають, що він мало зробив із моменту обрання його головою правління. На його думку, за такий короткий термін в умовах постійного недофінансування мало хто зробив би більше.

Тетяна Лебедєва підкреслила, що з моменту обрання голови та членів правління жодна з ініціатив правління не була відкинута Наглядовою радою, зокрема перший етап оптимізації регіональної структури був підтриманий повністю відповідно до пропозицій правління. Разом з тим завдання, поставлені Наглядовою радою щодо розробки концепцій мовлення та Стратегії розвитку ПАТ «НСТУ», поставлені Основними напрямами діяльності ПАТ «НСТУ» на 2017 р. та 2018–2020 р.р. не виконувалися у строк та затягувалися.

Вадим Міський та Світлана Остапа звернули увагу на те, що розірвання контракту у виборчий період може бути сприйнятим, як спроби політичного втручання в роботу мовника.

Володимир Яворівський зауважив, що в будь-який період розірвання контракту може бути так сприйняте, а також запропонував голосувати за проект рішення з питання про дострокове припинення контракту з Головою правління ПАТ «НСТУ» Аласанією З.Г. шляхом заповнення письмових анонімних бюлетенів, для підрахунку результатів голосування утворивши лічильну комісію в складі Н. Скрипки, В. Яворівського, В. Міського, щоб процедура відповідала тій, яка була при обранні голови правління.

Вирішили: Голосувати за проект рішення питання про дострокове припинення контракту з Головою правління ПАТ «НСТУ» Аласанією З.Г. шляхом заповнення письмових анонімних бюлетенів, для підрахунку результатів голосування утворивши лічильну комісію в складі В. Яворівського, Н. Скрипки, В. Міського.

Голосування:

За – 10. Проти – 0. Утрималися – 2 (С. Остапа, В. Міський).

Рішення прийнято.

Тетяна Лебедєва поставила на голосування шляхом заповнення анонімних письмових бюлетенів проект рішення «Припинити контракт від 04 травня 2017 між ПАТ «НСТУ» та Аласанією Зурабі Григоровичем достроково на підставі  п. 7.4.2.1 контракту з урахуванням обґрунтувань, викладених в проектах рішень О. Панича та В. Козака, а також доповнень і застережень, висловлених у ході обговорення».

Вирішили: Припинити контракт від 04 травня 2017 між ПАТ «НСТУ» та Аласанією Зурабі Григоровичем достроково на підставі п. 7.4.2.1 контракту з урахуванням обґрунтувань, викладених в проектах рішень О. Панича та В. Козака, а також доповнень і застережень, висловлених у ході обговорення.

Голосування (протокол лічильної комісії №1):

За – 9. Проти – 3.

Рішення прийнято. 

Олексій Панич зазначив, що Наглядова рада, після щойно ухваленого рішення, має також визначитися із тим, хто буде виконувати обов’язки голови правління на перехідний період. О. Панич запропонував призначити виконуючим обов’язки голови правління з моменту припинення повноважень З.Г. Аласанії і до обрання нового голови правління члена правління Миколу Чернотицького.

Вирішили: Призначити виконувачем обов’язків голови правління ПАТ «НСТУ», з моменту припинення дії договору з З.Г. Аласанією і до обрання нового голови правління, члена правління Чернотицького Миколу Миколайовича.

Голосування:

За – 12. Проти – 0. Утрималися – 0.

Рішення прийнято.

Присутні на засіданні:

 1. Лебедєва Т.Я., голова Наглядової ради;
 2. Остапа С.В., заступник голови Наглядової ради;
 3. Міський В.В., секретар Наглядової ради;
 4. Аврахов Т.Г., член Наглядової ради;
 5. Глібовицький Є.М., член Наглядової ради;
 6. Панич О.О., член Наглядової ради;
 7. Хохич І.М., член Наглядової ради;
 8. Козак В.В., член Наглядової ради;
 9. Павліченко О.М., член Наглядової ради;
 10. Скрипка Н.С., член Наглядової ради;
 11. Таран В.В., член Наглядової ради;
 12. Таран С.В., член Наглядової ради;
 13. Карякіна Д.С., член Наглядової ради;
 14. Яворівський В.О., член Наглядової ради.

Нагадаємо, член НСТУ Глібовицький запропонував переголосувати рішення щодо Аласанії відкрито.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ Реформа на паузі? Що робив та за що звільнили Зураба Аласанію

Нагадаємо, ввечері 31 січня голову Суспільного мовлення Зураба Аласанію достроково усунули з посади за рішенням Наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії України.

Сам Аласанія заявив, що усунення його з посади відбулось за невідомих йому причин і з порушенням всіх процедур.

Тимчасовим главою Суспільного призначили Миколу Чернотицького, члена правління НСТУ. Чернотицький відповідальний за діяльність з оптимізації центральної та регіональної структури. Проте Чернотицький заявив, що дізнався про це у ЗМІ. У коментарі Громадському він повідомив, що не вважає себе тимчасовим очільником Суспільного.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ «Якщо вони звільнять мене прозоро і відкритим голосуванням — я піду», — Зураб Аласанія

Поділитись: